Bezpečný Internet

Konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi.

TAMeK

2013-08-16

Bezpečnost

Přečteno: 5129

Komentářů: 0


Kraj Vysočina, Národní centrum bezpečnějšího internetu a Vyšší policejní škola MV v Praze -- pracoviště Jihlava pořádají již tradiční mezinárodní konferenci, která propojí odborníky z bezpečnostních složek, specialisty z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní, firemní a neziskové sféry a odborníky pracující s dětmi a mládeží -- zejména preventisty a sociální pracovníky.


Program zahrne široké spektrum vysoce aktuálních patologických jevů v online prostředí vztahujících se k dětem a mladistvým. Hlavními tématy budou právní aspekty, trendy a eliminace kybernetické kriminality a vzdělávání, výzkum, prevence a strategie kybernetické a informační bezpečnosti. Příspěvky se zaměří například na právní postavení a pravomoci škol, OSPOD a policie při řešení a postihování elektronického násilí mezi žáky a namířeného proti pedagogickým pracovníkům a spolupráce těchto subjektů. Diskutována bude také trestně právní úprava jevů spojených s online patologií a trestní odpovědnost mladistvých pachatelů internetové kriminality a jejich zákonných zástupců, možnosti prevence těchto negativních jevů a způsoby pomoci obětem kyberkriminality a dalších jevů.

Termín konání: 19. září 2013 (9:00 -- 16:00) a 20. září 2013 (9:00 -- 13:00)
Místo konání: Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Přednášet budou kvalifikovaní zástupci od! dělení informační kriminality Policie ČR, OSPOD, České školní inspekce, odborníci z řad provozovatelů internetových služeb a další specialisté. Konference je mezinárodní, vystoupí i představitelé policie ze zahraničí. Záštitu nad konferencí převzali: Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, JUDr. Helena Tomková, ředitelka odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a doc. RNDr. Josef Požár, CSc., děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR.

Konference je určena odborné veřejnosti, zástupcům místní policie, zástupcům místních OSPOD, koordinátorům prevence kriminality a asistentům prevence kriminality, řídícím a pedagogickým pracovníkům místních škol a dalším zástupcům odborné veřejnosti.

Účast na konferenci je bezplatná. Zaměstnanci MVČR a Policie ČR mají nárok na bezplatné ubytování a stravování. Počet účastníků je omezen. Zájemci se mohou zaregistrovat do 6. září 2013 na stránkách:http:/! /www.saferinternet.cz/kategorie/vysocina-bezpecne-online/krajs! ka-konference/index.php. Na těchto stránkách budou též průběžně zveřejňovány podrobné informace a detailní program.

Organizátoři:

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací naleznete na www.saferinternet.cz.

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a on-line technologií. Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kyberne! tické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.

Vyšší policejní škola MV je spolu s Krajem Vysočina již třetím rokem organizátorem konference zaměřené na palčivou problematiku kyberkriminality týkající se dětí a mladých lidí. Díky zahraničním kontaktům Vyšší policejní školy MV se konference již tradičně účastní i zahraniční odborníci.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2013-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je neděle
23.06.2024