Bezpečný Internet

Ostrý start projektu Vysočina bezpečně online

Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie spojené s užíváním internetu a on-line technologií. Součástí projektu je kromě osvětové kampaně také specializované vzdělávání pro odbornou veřejnost - policisty a sociální pracovníky a semináře pro laickou veřejnost (především rodiče). Semináře pro sociální pracovníky již proběhly za velkého zájmu účastníků v květnu a červnu, rodičovské
a policejní vzdělávání právě startuje. Významnou součástí projektu je odborná konference "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi"/"Elimination of children related cybercrime", na jejímž pořádání se podílí také Vyšší policejní škola MV v Praze -- pracoviště Jihlava.

Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013. Cílem celého projektu je jednak propojení odborníků působících v Kraji Vysočina, kteří se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů, tak také zvýšení zájmu rodičů o aktivity dětí na internetu a o spolupráci se školou v této oblasti a podporu školy v jejích preventivních snahách a zlepšení jejich orientace v oblasti online rizik. Výstupem projektu by měla být fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a bude připravena účinně intervenovat (při výskytu kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.). Rodiče a místní komunity mohou významně pomoci při prevenci elektronické kriminality a dětské delikvence. Budou-li orientováni, mohou včas zabránit a pomoci v krizových situacích, budou vědět, kam se s dítětem obrátit o pomoc.

Projekt oslovuje tyto cílové skupiny:
1. řídící a pedagogičtí pr! acovníci (metodici prevence) základních a středních škol kraje Vysočina,
2. pracovníci sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
3. pracovníci místních oddělení a policejní prevence Policie ČR,
4. koordinátoři prevence kriminality,
5. rodiče žáků základních a středních škol a veřejnost Kraje Vysočina,
6. děti a mladiství Kraje Vysočina.
Více informací na: http://www.saferinternet.cz/vzdelavani/vysocina-bezpecne-online/index.php.

Mezinárodní konference "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi"/"Elimination of children related cybercrime" (19. - 20. 9. 2013) propojí odborníky z bezpečnostních složek, specialisty z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní, firemní a neziskové sféry a odborníky pracující s dětmi a mládeží -- zejména preventisty a sociální pracovníky. Program zahrne příspěvky k širokému spektru vysoce aktuálních patologických jevů v online prostředí vztahujících! se k dětem a mladistvým. Hlavními tématy budou právní aspekty! , trendy a eliminace kybernetické kriminality a vzdělávání, výzkum, prevence a strategie kybernetické a informační bezpečnosti. Kapacita konferenčního sálu byla již zcela naplněna, další zájemci však mohou přednášky sledovat prostřednictvím online přenosu. Více informací na: http://www.saferinternet.cz/kategorie/vysocina-bezpecne-online/krajska-konference/index.php.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací naleznete na www.saferinternet.cz.

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internet! u realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a on-line technologií. Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.

Vyšší policejní škola MV je spolu s Krajem Vysočina již třetím rokem organizátorem konference zaměřené na palčivou problematiku kyberkriminality týkající se dětí a mladých lidí. Díky zahraničním kontaktům Vyšší policejní školy MV se konference již tradičně účastní i zahraniční odborníci.Přidání komentáře k článku Ostrý start projektu Vysočina bezpečně onlineNadpis:


Autor:


Email:


Komentář:
Kontrolní součin: jedenáct krát pět =Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2013-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
13.07.2024