Bezpečný Internet

Pozvánka na konferenci KYBERPSYCHO - prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí

Konference se zaměří se na konkrétní palčivé, diskutabilní a nově se objevující hrozby pro mladé uživatele internetu a mobilních technologií a zprostředkuje nejnovější výzkumné poznatky významných českých pracovišť.

Konferenci doprovodí řada zajímavých aktivit: přehlídka organizací poskytujících pomoc a služby obětem kyberkriminality a násilí, filmový klub a odborný workshop "Kybernetická bezpečnost a hrozby pro neziskové organizace".

Termín a místo konání:

Konference se uskuteční 16. října 2013, v prostorách Magistrátu hlavního města Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1.
Registrace účastníků proběhne od 8:30 do 9:00 hodin.

Účast na konferenci je bezplatná.

Pro účast na konferenci je nutná registrace, na http://konference.ncbi.cz/registrace-prahabol2013

PROGRAM KONFERENCE
8:30 -- 9:00 Registrace
9:00 -- 9:10 Zahájení konference

BLOK I -- Kyberkriminalita: projekty, výzkumy, pedagogika
9:10 -- 9:25 Projekty k prevenci kyberkriminality (Len! ka Eckertová)
9:25 -- 9:40 Výstupy mezinárodního výzkumu "Millenial Generation" (Ing. Dana Dvořáková, MBA, Telefónica Czech Republic)
9:40 -- 9:50 Czech CyberCrime Centre of Excellence (doc. JUDr. R. Polčák, Ph.D.)
9:50 -- 10:10 Novinky v kybernetické bezpečnosti (Ing. Aleš Špidla)
10:10 -- 10:30 Bezpečnost dětí online: výsledky aktuálních výzkumů (doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.)
10:30 -- 10:50 Jak na výchovu v oblasti kybernetické bezpečnosti aneb "Co musí znát učitel?" (Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.)

10:50 -- 11:10 Přestávka

BLOK II -- Kyberpsycho, elektronické násilí a patologie

Rozvody online
11:10 -- 11:30 Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči (Mgr. Ivana Matoušková)
11:30 -- 11:50 Online násilí mezi partnery a namířené proti pomáhajícím profesionálům (Mgr. Adriena Gabrielová)

Sebevraždy online
11:50 -- 12:10 Sebevražedné úmysly online -- kdy může policie intervenovat (Mjr. Mgr. Václav Písecký)
12:10 -- 12:30 Sebevraže! dné úmysly online -- zkušenosti SLB (Mgr. Peter Porubský)
! 12:30 -- 12:50 Sociální sítě a sebevražedné úmysly (Daniel Dočekal)

12:50 -- 13:20 Oběd

Dětská prostituce online, kybergrooming
13:20 -- 13:40 Když se děti samy nabízejí (Martin Kožíšek)
13:40 -- 14:00 Kyberkriminalita páchaná na dětech z pohledu policejní psycholožky (Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, Csc.)
14:00 -- 14:20 Nabízení dětí na internetu (Mgr. Helena Kratochvílová)

Závislost online
14:20 -- 14:40 Nutkavé chování spojené s internetem a ICT (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.)
14:40 -- 15:00 Aktuální data z výzkumu o hráčích

BLOK III -- Kyberdílna
Filmový klub
13:40 -- 14:00 Registrace
14:00 -- 14:10 Úvodní slovo k filmu
14:10 -- 16:00 Promítání filmu "Místnost sebevrahů"

Přehlídka organizací
Celý den Přehlídka organizací poskytujících pomoc a služby obětem kyberkriminality a násilí, filmový klub a odborný workshop "Kybernetická bezpečnost a hrozby pro neziskové organizace".

Workshop
14:00 -- 16:00 Kybernetic! ká bezpečnost a hrozby pro neziskové organizace

Národní centrum bezpečnějšího internetu si vyhrazuje právo na aktuální změny programu.Přidání komentáře k článku Pozvánka na konferenci KYBERPSYCHO - prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilíNadpis:


Autor:


Email:


Komentář:
Kontrolní součin: jedenáct krát pět =Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2013-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
13.07.2024